Halleberg Upp och Ner är en väldigt fin runda på ca 20 km med start uppe på Halleberg vid Vänern. Rundan går på fina små stigar, ner och upp i olika klevar, på stränder och man kommer till många platser som inte är så välbesökta.

#halleberguppochner