Om du vill få tag i oss kan du kontakta:

E-post: info@aktivoresjo.se

Vi finns på facebook och instagram.

Kontakta oss även där.